Politica de Confidentialitate

Drepturi de autor si/sau Drepturi asupra Desenelor si Modelelor Industriale

Air Flex S.R.L. se considera a fi autorul site-ului de fata. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secventele animate sonore sau nu, precum si toate lucrarile integrate in acest site sunt proprietatea Air Flex S.R.L. sau a unor terti care au autorizat Air Flex S.R.L. sa le utilizeze.

 

Modelele produselor prezentate in acest site sunt protejate in conformitate cu dispozitiile legale, referitoare la dreptul de autor si drepturile conexe, precum si la protectia desenelor si modelelor industriale.

 

Reproducerile pe hartie sau digitale ale site-ului mai sus mentionat si ale lucrarilor si modelelor de instalatii care sunt redate acolo sunt autorizate cu conditia ca acestea sa fie destinate unei utilizari strict personale, excluzand orice utilizare in scopuri publicitare si/sau comerciale si/sau de informare, astfel incat sa se conformeze dispozitiilor legislative privitoare la proprietatea intelectuala.

 

Cu exceptia dispozitiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare partiala sau integrala a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce support a diverselor lucrari si modele de instalatii care il compun, fara a se fi obtinut in prealabil autorizatia de la Air Flex S.R.L. este strict interzisa si constituie infractiunea de contrafacere, care se pedepseste conform legislatiei in vigoare.

  • Isol Air Plus
  • Air Flex
  • Isol Air
  • Isol Air Thermo
  • Isol Air Bubble
Toate drepturile rezervate. Air Flex | Fabrica de folie cu bule si folie din polietilena expandata. © 2021